ما که هستیم

دکتر کامران رخشانی دارای درجه دکترای مدیریت بازاریابی با گرایش بازاریابی بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران متولد ۱۳۵۷
مدیر عامل گروه طراحان مهتاب ، موسسه انسان برتر – مدیر برتر ، گروه ایران مهر ،مدیر روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه ، مشاور و مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات انجمن بازاریابی ، مشاور شرکت هایی چون کاله، چای عقاب، گلد ایران (LG)،
مشاور و مدرس علوم مدیریتی ، بازاریابی، فروش و روابط عمومی
سخنران مدعو وزارت خانه و سازمان هایی چون : وزارت نیرو ، وزارت نفت، استانداری ، وزارت جهاد کشاورزی
مدرس دانشگاه های : دانشگاه آزاد اسلامی ، پیام نور